İş sağlığı ve güvenliği politikalarının işyeri çalışanlarının tamamının benimsemesi, risk analizlerinde çalışanlarında görüşünün alınması iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilinmesi açısında çok önemlidir. Türkiyede çoğu işyeri reaktif yaklaşımlarla yani bir kaza yada olay sonucu alınacak önlemlerle faaliyetini sürdürmektedir.  Oysaki İş kazaları ve meslek hastalıklarına  Proaktif yaklaşım iş kazaları sonucu oluşacak dolaylı ve dolaysız maliyetleri yok ederek işletmeye maddi ve manevi katkı sağlayacaktır.  Risk analizinin yapılması ve Kabul Edilebilir Risk derecesinin belirlenmesiyle başlayan ve işletmenin iş sağlığı ve güvenliği politikasını ve hedeflerini çalışanlarıyla paylaşarak tüm çalışanların desteğini alması ve yine  tüm çalışanların katılımıyla yapılacak planlı eğitimler, planlı ve plansız tatbikatlar ile işyerinde Proaktif yaklaşım sistemi kurulmaktadır